O projektu databáze pozorování bouřek


Co je databáze pozorování bouřek
Databáze pozorování bouřek je prvním společným projektem Amatérské meteorologické společnosti, ve kterém dochází ke spojení dlouhodobých aktivit Amateur Stormchasing Society (sledování a hodnocení), SkyWarnu CzechoSlovakia (předpověď) a Amatérské meteorologie v ČR (sledování).

Jedná se o webovou aplikaci, která pomocí interaktivního formuláře umožňuje registrovaným uživatelům vkládat informace (texty, fotografie, grafy, tabulky) týkající se pozorovaných bouřkových jevů na území České republiky, případně meteorologických veličin při těchto jevech naměřených.
Tyto informace mají pak registrovaní i neregistrovaní uživatelé možnost zobrazit buď jako formulářový záznam, nebo ve formě mapového výstupu. Zobrazované informace lze vyhledávat podle mnoha různých kritérií (například datum, lokalita, typ bouřky aj.).
Aplikace umožňuje i zobrazení registrovaných uživatelů, a to buď ve formě tabulky, nebo mapového výstupu.


Historie
Pokud se chceme vrátit k základům tohoto projektu, musíme zamířit 7 let do minulosti. K prvnímu pokusu o systematické pozorování bouřek a záznam zjištěných údajů došlo v roce 2005 R. Maňákem v rámci projektu Thunderstorm Observe Project (TOP). V rámci TOPu vznikl v té době první web v České republice, který se věnoval systematickému pozorování bouřek – stormspottingu. Datem svého vzniku předběhl zhruba o půl roku Amateur Stormchasing Society (A.S.S.), která se věnovala pozorování bouřek spíše v Čechách, zatímco TOP spíše na Moravě (což ale nebylo pravidlem).
R. Maňák tedy tehdy vytvořil první verzi unifikovaného formuláře pro záznam základních informací o pozorovaných bouřkách (místo, datum, čas, směr postupu, srážky a textová informace). Během roku 2005 se celkem sešlo 131 záznamů, převážně z Moravy. Data ale nebyla nijak zvlášť vyhodnocována a web se zaměřoval spíše na publikaci článků popisujících významné bouřkové situace. O rok později došlo ke sloučení TOP s A.S.S., přičemž pokračovatelem činnosti zůstala pouze A.S.S. Shromažďování dat pomocí formulářů bylo ukončeno a hlavní náplní webu byla opět publikace článků týkajících se bouřkových situací, které zaznamenali členové A.S.S. Používání formulářů pokračovalo pouze u jednotlivců, kteří je dále upravovali a šířili mezi další pozorovatele bouřek. Vzniklo tak několik verzí záznamů, které však díky používané metodice pozorování a svému obsahu nebyly navzájem příliš srovnatelné. Nyní jsme se k formulářům vrátili, sjednotili jejich podobu a obsah, a s pomocí dnešních možností informačních technologií publikovali na webu.


Cíle
Současný projekt databáze pozorování bouřek má za cíl sjednocení metodiky pozorování bouřek a soustředění všech získaných dat na jednom místě s možností vyhledávání podle mnoha parametrů a zobrazování dat na mapovém podkladě.
Získaná data budou sloužit k zpětnému vyhodnocení bouřkových situací (nejen těch významných) jak v rámci Amateur Stormchasing Society a zároveň budou dostupná i státním institucím (ČHMÚ). Záznamy o pozorování bouřek a bouřkových systémů by měly umožnit sledování jejich vývoje a chování v čase i prostoru.
Zároveň budou tato data využita k verifikaci předpovědí výskytu a intenzity bouřek, vydaných SkyWarnem (prostorového rozložení i jejich reálné síly).
Databáze pozorování bouřek nemá za úkol fungovat jako zdroj informací o výskytu a intenzitě bouřek v reálném čase - od toho jsou data z profesionálních a amatérských meteorologických stanic a online sdílení informací na IRC.